Quick Links

Panel diskusija: žene u politici

Mar 8, 2017Mar 8, 2017 13:00 iCal
Segmendina Srna-Bajramović
Delegatkinja u Domu naroda Parlament FBiH
Sabina Ćudić
Zatupnica u Skupštini Kantona Sarajevo
Emna Milišić
Vijećnica u Općinskom vijeću Ilidža

Konferencijska sala (-1)